Principalele obiective ale proiectului sunt:

 

O1: Proiectarea si prepararea SFPR dopate cu pamanturi rare, materiale de volum si filme subtiri prin: metoda conventionala pe cale uscata, metoda neconventionala pe cale umeda, sol-gel, depunere cu laser pulsat (PLD), sputtering in plasma de magnetron (RMS);

 

O2: Caracterizarea optica si structurala a SFVPR si SFFPR in conformitate cu echipamentele existente in dotarea partenerilor proiectului: densitate, dilatare termica si temperaturi critice (inferioara si superioara de recoacere, tranzitia vitroasa si punctul de inmuiere), dependenta viscozitatii de temperatura, indicele de refractie, spectroscopie FTIR si Raman, microscopia electronica de baleiaj (SEM), microscopia electronica de transmisie (TEM)/spectroscopia de energie dispersiva (EDS), spectroscopie UV-VIS-NIR, fotoluminescenta, masuratori de timp de viata a luminescentei si radiativ, microscopie cu forta atomica (AFM);

 

O3: Corelarea structurii SFVPR si SFFPR cu proprietatile si utilizarile acestor materiale in dispozitive optoelectronice;

 

O4: Modelarea si proiectarea structurii, a proprietatilor si a parametrilor de proces specifice SFVPR si SFFPR in dependenta de utilizarile in optica si optoelectronica;

O5: Validarea experimentala a modelelor elaborate;

 

O6: Compararea proprietatilor optimizate ale acestor materiale si a costurilor  implicate in prepararea lor prin diferite metode;

 

O7: Acumularea unor noi informatii referitoare la obtinerea, caracterizarea, modelarea si utilizarea acestor materiale vitroase fosfatice dopate cu pamanturi rare, cu proprietati performante

 

            Rezultate estimate:

 

v     SFVPR obtinute prin metode conventionale si neconventionale;

v     SFFPR obtinute  prin diferite metode si tehnici complementare, filme cu grosime constanta, cu morfologie si stoechiometrie controlata;

v     SFVPR si SFFPR caracterizate optic si structural;

v     Corelarea proprietatilor SFVFPR cu structura acestora, in dependenta de utilizarile in optoelectronica;

v     Elaborarea unor modele transdiciplinare, unitare si predictive ale SFVFPR, validate de aplicatiile in domeniul optoelectronicii;

v     Comunicari stiintifice la diferite manifestati internationale, articole  publicate in reviste de specialitate, pagina web a proiectului